Joost Grootens

Viewed by collaborators


Architectural design

Home

Tine van Wel


I swear I use no art at all


Atlas of the Conflict


Vinex Atlas


Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie


H.N. Werkman. Het complete oeuvre


Findings on Elasticity


Dutch Atlas of Vacancy


Spacematrix


Zakboek parkeren voor de woonomgeving


In publieke opdracht. Vlaams Bouwmeester 1999–2009


Chairs


Academie van Bouwkunst Amsterdam 1908–2008

240 pp / 250 x 290 mm / hardcover / dutch
category: Architecture Books
publisher: 010 Publishers
author: Dave Wendt
year: 2008
printer: Die Keure

Dit boek beschrijft de buitengewoon rijke geschiedenis van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Begonnen in 1908 als een ’winteravondcursus’ heeft de Academie zich in een eeuw tijd ontwikkeld tot de multidisciplinaire masteropleiding van vandaag, die jaarlijks vele tientallen studenten voorbereidt op een loopbaan als architect, stedenbouwkundige of landschapsontwerper. Roemrijke episoden komen aan bod, zoals de verbondenheid in de jaren vijftig en zestig met de wereldberoemde Forum-beweging en het baanbrekende werk van Academiestudenten voor de stadsvernieuwing in de jaren zeventig. Aandacht wordt geschonken aan de verhouding tot het Nieuwe Bouwen in de jaren twintig en dertig, de identiteit van de opleiding in de vroege wederopbouwjaren en de omvang en de gevolgen van de studentenrevolte aan het eind van de jaren zestig. De ontwikkeling van het leerplan komt ter sprake en er worden verbanden gelegd met de vorming van het architectenberoep, de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en de veranderende bouwopgave. Het verhaal wordt mede gedragen door overvloedig illustratiemateriaal uit een eeuw studentenwerk.


AB_cover AB_38-39 AB_46-47 AB_106-107 AB_146-147